AKADÉMIA MEDICÍNY PRÁVA A MANAŽMENTU – PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA – certifikovaný kurz 21.10.2023

Moja ambulancia - vzdelavanie pre prax Doctus - institut expertiz a vzdelavania