Registrácia na Akadémiu MPM

Registrácia na Akadémiu MPM

Táto registrácia nie je záväzná. Účelom registrácie je prieskum Vášho záujmu o konkrétnu Akadémiu MPM.

Akadémia MPM – miesto konania:

Hotel Chopok****
Jasná – Demänovská Dolina 20
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Registračný formulár - Akadémia MPM

Vyberte si z nasledujúcich podujatí:

Ochrana osobných údajov
Zaslaním vyplnenej prihlášky udeľujem Continental Business Services s.r.o. so sídlom Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, Slovakia, IČO: 46534334 súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ako dotknutá osoba mám právo v zmysle § 28 cit. zákona na informácie o spracúvaných osobných údajoch, právo na ich opravu a aktualizáciu a právo odvolať súhlas na ich spracovanie.

Táto registrácia nie je záväzná. Účelom registrácie je prieskum Vášho záujmu o konkrétnu Akadémiu MPM.

Moja ambulancia - vzdelavanie pre prax Doctus - institut expertiz a vzdelavania