O Akadémii MPM

Akadémia MPM – medicína • právo • manažment

Akadémia MPM je unikátnou formou vzdelávania, ktorá nemá v Európe konkurenciu. Vďaka špičkovej kvalite programu, zameraniu na prax a skvelému tímu lektorov sa medzi lekármi a sestrami teší mimoriadnej popularite a vysokému odbornému kreditu.

Novátorský systém vzdelávania umožňuje absolventom okamžité využitie praktických poznatkov v ich každodennej ambulantnej práci. Na Akadémii vždy vládne nesmierne pozitívna atmosféra plná zmysluplnej práce, riešenia spoločných tém a priateľských rozhovorov. Tak ako na žiadnom inom podujatí ... Stovky a stovky lekárov a sestier, ktorí ju už absolvovali, sa na ňu vracajú aj kvôli nej …

Akadémie sa venujú presne určeným témam, napr. artériovej hypertenzii, elektrokardiografii, dyslipidémiám, kardiálnemu zlyhávaniu a iným. Sú charakterizované individualizovaným spôsobom edukácie frekventantov výhradne vo workshopoch v malých skupinách.V jednej skupine je maximálne 10 frekventantov a je vedená špeciálne vykoučovaným lektorom. Preferovanou cieľovou skupinou sú všeobecní lekári, ktorým sa venujú samotní všeobecní lekári – lektori. Vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom individuálneho riešenia početných kazuistík, popisov desiatok EKG záznamov z reálnej ambulancie či prípravou originálnych smart pomôcok samotnými frekventantmi. Každá téma je komplexne rozobratá z viacerých pohľadov – pričom dôraz je kladený na kazuistiky, manažment ambulancie, právo a legislatívu, vykazovanie a komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, ako aj pracovnú zdravotnú službu, vedenie motorového vozidla a iné praktické súvislosti či diferenciálnu diagnostiku alebo iniciálne a kontrolné vyšetrenia pri jednotlivých diagnózach. Všetky materiály, s ktorými frekventanti pracujú, sa po absolvovaní Akadémie stávajú ich majetkom. V prípade potreby môžu jednotlivé témy osobitne konzultovať so svojim lektorom aj mimo jednotlivých workshopov.

Ďalším formátom venovaným riešeniu praktických otázok v ambulanciách všeobecných lekárov je Moja ambulancia. Spravidla ide o časovo menej rozsiahle vzdelávacie podujatia, na ktorých sa preberajú a riešia témy, ktoré sú pre frekventantov a lektorov časovo menej náročné – antikoagulačná liečba, kazuistiky ÚDZS, demencie a iné. Opäť je samozrejmosťou individuálny prístup lektorov a práca v malých skupinách. 

Partnerom projektov Akadémia MPM a Moja ambulancia je Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Pravidelnou súčasťou Akadémií je preto aj veľmi populárna Lekárska izba SVLS/AVLS. Počas nej všeobecní lekári vždy živo diskutujú o právnych a prevádzkových problémoch a otázkach svojich ambulancií.

Všetky náklady spojené so vzdelávaním na Akadémii MPM a Mojej ambulancii  plne odpočítateľnou položkou z daňového základu účastníka vzdelávania - poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Tak sa poďme spolu zahrať a vyskúšať si vzdelávanie formou, ktorá je mimoriadne praktická, pomôže zvýšiť príjem každej všeobecnej ambulancie a navyše je ohromne zábavná …

Partneri

Moja ambulancia - vzdelavanie pre prax Doctus - institut expertiz a vzdelavania