Tím lektorov

MUDr. Henrich Hazucha

Banská Bystrica


všeobecný lekár, lektor

MUDr. Miriam Holendová

Prievidza


všeobecný lekár, certifikovaný lektor

MUDr. Martina Jandzíková

Žilina


všeobecný lekár, certifikovaný lektor, súdny znalec

MUDr. Gabriela Juríková

Šaľa


všeobecný lekár, lektor

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, MPH

Dolný Kubín


všeobecný lekár, lektor

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Senec


všeobecný lekár, certifikovaný lektor

MUDr. Dagmar Kučerová

Bratislava


všeobecný lekár, certifikovaný lektor

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.

Martin


všeobecný lekár, certifikovaný lektor

MUDr. Iveta Malíková, MPH

Bratislava


všeobecný lekár, certifikovaný lektor, súdny znalec

MUDr. Adriana Orechovská, MPH

Nové Mesto nad Váhom


všeobecný lekár, lektor

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Nové Zámky


všeobecný lekár, certifikovaný lektor, súdny znalec

MUDr. Liliana Podhorská, MPH

Bratislava


všeobecný lekár, certifikovaný lektor

MUDr. Adam Porubän

Liptovský Mikuláš


všeobecný lekár, lektor

MUDr. Katarína Tóthová

Bratislava


všeobecný lekár, certifikovaný lektor

MUDr. Jana Zimanová, PhD.

Bratislava


všeobecný lekár, certifikovaný lektor
Moja ambulancia - vzdelavanie pre prax Doctus - institut expertiz a vzdelavania